Venster sluiten

Groeien in eigen elektriciteitsproductie

Een duurzame energievoorziening realiseren uit eindeloze bronnen kost tijd. We maken grote stappen vooruit, maar in de tussentijd moet er ook elektriciteit zijn. Eneco kiest heel bewust voor gas als overgangsbrandstof, omdat het de meest schone fossiele brandstof is.
Lees verder »
Eneco nam samen met DONG Energy eind 2011 de schoonste gascentrale van Europa in gebruik. Deze Enecogen-centrale is zo schoon vanwege het zeer hoge rendement van ruim 59%. Dat betekent dat van één eenheid gas 59% in elektriciteit wordt omgezet. Een traditionele centrale haalt zo’n 40% rendement. Verder vangen we 80% van de schadelijke Nox-emissies af. De Enecogen-centrale heeft een capaciteit van ruim 870 MW. Eneco gaat de centrale flexibel inzetten om de momenten dat het minder waait of de vraag sterk aantrekt.
« Terug
Venster sluiten

Groeien in duurzame windenergie

Eneco heeft enkele tientallen windparken. In combinatie met de afnamecontracten die we hebben met windparken van derden, beschikken we over ruim 900 MW windvermogen.
Lees verder »
In 2011 kwamen zes windparken op land in gebruik, samen goed voor 62,4 MW. Eén daarvan is het Belgische windpark Puurs. Opdrachtgever Peleman Industries investeerde in dit windpark omdat het bedrijf voor 100% op duurzame stroom wil draaien. Het windpark Puurs bestaat uit twee 150 meter hoge windturbines (tiphoogte van de wieken) van elk 2,3 MW , die samen genoeg stroom kunnen produceren voor 2.600 gezinnen. Bij gemiddelde windkracht is het vermogen voldoende om het bedrijf van stroom te voorzien. In windstille periodes neemt het bedrijf stroom af bij Eneco.
« Terug
Opwekken
Venster sluiten

Groeien in groene stroom

Al onze particuliere en kleinzakelijke klanten krijgen sinds begin 2011 automatisch groene stroom. We kopen voor deze klanten alleen nog groen in of produceren zelf de groene elektriciteit. Het aantal groenestroomklanten is door deze actie in één keer ruim verdubbeld.
Read more »
Klanten hoefden zelf niets te doen om de groene stroom te krijgen. Ze hoefden ook niet extra te betalen. Om de bewustwording van het belang van duurzame te energie vergroten, introduceerden we in 2011 het product Hollandse Wind. Daarmee maken we duidelijk dat er een verband bestaat tussen de prijs van stroom en windkracht. Klanten met Hollandse Wind krijgen windkrachtkorting als het in dat jaar harder heeft gewaaid dan in een gemiddeld jaar.
« Terug
Venster sluiten

Groeien in België

Eneco produceert in België uitsluitend stroom uit slimme, duurzame bronnen zoals zonne-energie, windenergie of bio-energie. In augustus zijn we actief de particuliere markt op gegaan met ons groene, scherp geprijsde aanbod van elektriciteit en gas. De aftrap van onze marktbewerking gaven wij tijdens de Eneco Tour in augustus.
Lees verder »
In België wonnen we een groepsaankoop van particulieren via een online veiling. Bij het systeem van groepsaankopen nodigen politieke partijen, sociale diensten, sportverenigingen en online communities hun achterban uit om gezamenlijk energie aan te kopen. Wij boden de beste optie tegen een flinke korting op de reguliere marktprijs. Ruim 8000 gezinnen tekenden in op dit groepsaanbod. Een mooi succes waarmee het klantbestand in Belgie binnen vier maanden al ver boven 30.000 uitkomt.
« Terug
Venster sluiten

Groeien in klantenbestand

Eneco groeit tegen de marktontwikkeling in. We weten nieuwe klanten te trekken en vaste klanten te behouden. klanten zien ons, zo blijkt uit marktonderzoek, als het meest duurzame energiebedrijf van Nederland.
Lees verder »
Het aantal retailklanten van Eneco in Nederland en België groeide in 2011 met 20%. Halverwege 2011 hebben we Oxxio overgenomen en in augustus zijn we in België gestart op de retailmarkt. Beide blijken waardevolle toevoegingen aan ons klantenbestand dat hierdoor blijft groeien. De autonome groei van het merk Eneco in Nederland heeft zich het hele jaar doorgezet.
« Terug
Venster sluiten

Groeien met Oxxio

In maart 2011 hebben we Oxxio overnomen. De overname past goed in onze duurzame strategie. De organisatie Oxxio en het merk sluiten goed aan bij Eneco. Oxxio levert haar 426.000 klanten alleen duurzame stroom en gas. We realiseren hiermee een verdere groei van onze duurzame leveringsactiviteiten.
Lees verder »
Het merk Oxxio blijft bestaan. We richten ons zowel op de consumentenmarkt als het MKB en de grootzakelijke markt. De klanten van Oxxio kunnen blijven rekenen op innovatieve oplossingen zoals slimme meters en scherpe prijzen voor duurzame stroom en gas.
« Terug
Leveren
Venster sluiten

Groeien in nieuwe rol

Onze rol als energieconcern verandert. We worden steeds meer adviseur en intermediair. We ondersteunen klanten die zelf hun energie willen opwekken of uitwisselen met hun leverancier. En we adviseren over energiebesparing en veilig beheer van energie-infrastructuren.
Lees verder »
Duurzaam, Decentraal, Samen is onze visie die we uitdragen én in de praktijk brengen. Om dit te kunnen doen, ontwikkelen wij innovatieve energieoplossingen. We installeren die oplossingen en kunnen ze onderhouden. Eneco zoekt hierbij de samenwerking op met klanten en marktpartijen.
« Terug
Venster sluiten

Groeien in statuur

Ons onafhankelijke energieadviesbureau Ecofys is uitgegroeid tot een gerenommeerde en leidende expert op de markt voor duurzame energieoplossingen. Ecofys ondersteunt publieke en private opdrachtgevers in de hele wereld om verduurzaming stappen verder te brengen.
Lees verder »
Energiebesparing, duurzame energieoplossingen en klimaatbeleid zijn de onderwerpen waarover het bureau diepgaande kennis en expertise bezit. Ecofys ontwikkelt op basis van die kennis slimme, effectieve and praktische duurzame oplossingen. Ze biedt haar kennis bovendien publiekelijk aan via studies zoals The Energy Report, dat begin 2011 verscheen.
« Terug
Oplossen
Venster sluiten

Groeien in veilig werken

Veiligheid is topprioriteit bij Eneco. Zowel bij het werk aan de energienetten als aan onze nieuwe productiefaciliteiten staat veiligheid van onze medewerkers en van de omgeving centraal. De veiligheidsprestatie verbetert jaar na jaar. We blijven ons inspannen om het aantal ongevallen met verzuim tot nul te reduceren.
Lees verder »
Het constructiewerk aan de gasopslagfaciliteit in Epe, Duitsland is zonder incidenten verlopen. Direct en scherp toezicht en strenge regels werkten goed. Daardoor is de bouw nooit stilgelegd en het project ruim op tijd opgeleverd. We leren van deze ervaring, en passen dezelfde strikte veiligheidsmaatregelen toe bij nieuwe projecten.
« Terug
Venster sluiten

Groeien in slimme netten

Onze elektriciteitsnetten worden steeds slimmer. Slimme netten helpen om de overlast voor klanten in geval van een storingsonderbreking te beperken. Ze zijn echter ook nodig voor de energievoorziening van de toekomst waar duurzame toepassingen een veel grotere rol zullen spelen.
Lees verder »
In Rotterdam loopt een proef met een ‘zelfherstellend net’. Met speciale apparatuur in het netwerk kan onze netbeheerder Stedin heel nauwkeurig de plek van een storing bepalen. We kunnen de stroom op afstand weer inschakelen, zonder dat monteurs ter plaatse hoeven te zijn. De duur van een stroomstoring is daardoor aanzienlijk korter, slechts enkele minuten. Daardoor loopt het aantal klanten dat last heeft van een onderbreking van de stroomvoorziening ook sterk terug.
« Terug
Venster sluiten

Groeien in vakmanschap

In de Joulz bedrijfsschool KEI (Kennis- en ErvaringsInstituut) leren leerlingen het vak in een omgeving die overeenkomt met de praktijk. Zij-instromers scholen we in een versneld tempo om naar het gas- en elektromonteurvak. In 2011 hebben we zo’n 10.000 cursussen gegeven.
Lees verder »
In het schooljaar 2010-‘11 zijn meer dan 100 medewerkers geslaagd voor hun vakdiploma op mbo-niveau. Ruim 200 leerlingen gingen op voor een kwalificatie in het distributievak gas en elektriciteit. Ervaren medewerkers kunnen hun opgedane competenties verzilveren in een landelijk erkend diploma ervaringscertificaat EVC, al dan niet via een opleidingstraject op maat. In 2011 hebben we zo’n 120 EVC-leertrajecten uitgevoerd.
« Terug
Venster sluiten

Groeien in duurzame, decentrale oplossingen

Duurzaam, Decentraal, Samen is niet alleen een visie, we voeren die ook uit. Een goed voorbeeld is de oplevering van een energieplus nieuwbouwvilla in Aalsmeer. Alle slimme oplossingen die leiden tot energiebesparing en zelfvoorziening hebben we toegepast.
Lees verder »
Energieplus betekent dat de villa zélf meer energie opwekt dan er door energiebesparings-maatregelen nodig is. Van het overschot kunnen de bewoners ook de elektrische auto en boot opladen. Zonnepanelen en een kleine windmolen leveren de stroom. Voor de opwarming van water voor badkamer, keuken en verwarming zorgt een warmte/koudesysteem met warmtepomp. Om het energieverbruik terug te dringen zijn onder andere piepschuim stenen gebruikt die gevuld met beton optimaal isoleren. De ramen hebben driedubbel glas. Het huis wordt binnen en buiten verlicht met LED verlichting.
« Terug
Venster sluiten

Groeien in duurzame installaties

In de consumentenmarkt zijn het de Eneco Installatiebedrijven die decentrale, veilige en duurzame oplossingen bij onze klanten installeren. Een goed voorbeeld hiervan is het proefproject met zonnepanelen in de zomer van 2011. Hieraan konden 250 klanten meedoen. Ook werd een grote zonne-installatie gemaakt op het Museon in Den Haag.
Lees verder »
In het laatste kwartaal van 2011 zijn 200 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het Museon in Den Haag. Deze zonnepanelen gaan op jaarbasis 38.000 kWh groene stroom opwekken. Dit staat gelijk aan het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van 11 Nederlandse huishoudens. De stroom uit de zonnepanelen, die 700 m2 dakoppervlak vullen, wordt geheel in het museum zelf gebruikt. Het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van het Museon is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen gemeente Den Haag, Eneco, het Museon en het Klimaatfonds Haaglanden. Deze partijen financieren het zonneproject gezamenlijk.
« Terug
Energie-infrastructuren